Przejdź do treści

Dostępność cyfrowa

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z dnia 4 kwietnia 2019 roku, wszystkie podmioty publiczne muszą zadbać o to, aby użytkownicy dotknięci różnymi typami niepełnosprawności mogli bez przeszkód dotrzeć do informacji zamieszczonych na ich stronach WWW oraz w aplikacjach mobilnych.

Co się zmieniło?

Do końca maja 2019 roku obowiązywało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, na podstawie którego strony internetowe podmiotów publicznych powinny spełniać wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Obecnie nowe przepisy wymagają spełnienia wymagań WCAG 2.1 (także na poziomie AA) oraz opublikowania tzw. deklaracji dostępności. Ustawa przewiduje kary pieniężne dla podmiotów, które nie dostosują się do nowych zasad.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności to druga najważniejsza zmiana wprowadzona przez wspomnianą wyżej ustawę. Jest to cyfrowy, odpowiednio sformatowany (według wzoru udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji) dokument, opisujący stan dostosowania strony internetowej lub aplikacji mobilnej do nowych regulacji. Określa również stan dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności musi zostać opublikowana na zobligowanej do tego stronie internetowej do dnia 31 marca 2020 roku pod groźbą nałożenia kary do 5000zł.

Należy także pamiętać, że deklaracja dostępności powinna być aktualizowana przynajmniej raz do roku (do 31 marca). Wszelkie wprowadzone na stronie internetowej zmiany mające wpływ na jej cyfrową dostępność także powodują konieczność aktualizacji tego dokumentu.

Audyt dostępności cyfrowej

Podstawą do sporządzenia deklaracji powinien być audyt strony internetowej przeprowadzony pod kątem zgodności z 49 wymaganiami WCAG 2.1 na poziomie AA z oceną spełnia/nie spełnia/nie dotyczy.

Audyt dostępności powinien zawierać także listę zaleceń i proponowanych rozwiązań błędów znalezionych na badanej stronie internetowej. Może on w takiej formie posłużyć także jako podstawa do szybkiego wprowadzenia zmian i poprawek.

Zamów audyt

Oferta zawiera: przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej oraz przygotowanie deklaracji dostępności zgodnie z obecnymi przepisami.

Wystarczy wypełnić poniższy, prosty formularz. W wiadomości zwrotnej znajdzie się wycena oraz najbliższy możliwy termin przeprowadzenia audytu. Można też po prostu napisać maila w tej sprawie na adres: dostepnosc@reddog.systems.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego.

    Skorzystanie z powyższego formularza nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.

    Zobacz także

    Dowiedz się więcej o moich pozostałych usługach.