Przejdź do treści

Dostępność cyfrowa

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, wszystkie podmioty publiczne muszą zadbać o to aby użytkownicy dotknięci różnymi typami niepełnosprawności mogli bez przeszkód dotrzeć do każdej informacji zamieszczonej na ich stronach WWW oraz aplikacjach.

Co się zmieniło?

Do końca maja 2019 roku obowiązywało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności na podstawie którego strony internetowe podmiotów publicznych powinny spełniać wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Obecnie, nowe przepisy wymagają spełnienia wymagań WCAG 2.1 (także na poziomie AA), opublikowania tzw. deklaracji dostępności oraz przewidują kary pieniężne dla podmiotów, które się do nich nie zastosują.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności to druga najważniejsza zmiana wprowadzona przez wspomnianą wyżej ustawę. Jest to cyfrowy, odpowiednio sformatowany (wg wzoru udostępnionego przez Ministerstwo Cyfryzacji) dokument opisujący stan dostosowania strony internetowej lub aplikacji mobilnej do nowych regulacji a także dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności musi zostać opublikowana na zobligowanej do tego stronie internetowej do dnia 31 marca 2020 roku pod groźbą nałożenia kary do 5000zł.

Należy także pamiętać, że deklaracja dostępności powinna być aktualizowana przynajmniej raz do roku. Wszelkie wprowadzone na stronie internetowej zmiany mające wpływ na jej cyfrową dostępność także powodują konieczność aktualizacji tego dokumentu.

Audyt dostępności cyfrowej

Podstawą do sporządzenia deklaracji powinien być audyt strony internetowej przeprowadzony pod kątem zgodności z 49 wymaganiami WCAG 2.1 na poziomie AA z oceną spełnia/nie spełnia.

Audyt dostępności powinien zawierać także listę zaleceń i proponowanych rozwiązań błędów znalezionych na badanej stronie internetowej, która może posłużyć jako podstawa do szybkiego wprowadzenia zmian i poprawek.

Zamów audyt

Oferujemy wykonanie audytu dostępności cyfrowej oraz przygotowanie deklaracji dostępności zgodnie z obecnymi przepisami. Ostateczna cena będzie uzależniona od wielkości badanej strony internetowej.

Wystarczy wypełnić poniższy, prosty formularz, a wtedy skontaktujemy się z Tobą w celu wyceny i omówienia szczegółów. Możesz też po prostu napisać do nas w tej sprawie na adres: biuro@reddog.systems.

Skorzystanie z powyższego formularza nie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia.